Artikelen ICT&veiligheid
[1] 2
[1] 2
Veilige buurten aanpak
ICTinWZW.nl, 2012-04-29 10:50:55

Bij de Veilige Buurten aanpak draait het voor een belangrijk deel om de inbreng van buurtbewoners, oftewel burgerparticipatie. Om te beginnen willen de Veilige Buurten Teams van de buurtbewoners horen wat zij als de grootste problemen ervaren in hun eigen wijk.

Interactieve Fietstunnel
ICTinWZW.nl, 2011-04-01 16:36:57

Tunnels zijn voor velen niet erg interessant of zelfs het een bron van vandalisme en ergernis. Het bedrijf Audiovisuele Public Passes heeft bedacht dat een tunnel met behulp van beelden en geluiden voor iedereen een belevenis kan worden. Bekijk de animatie via de link.

Informatieknooppunt Cybercrime
ICTinWZW.nl, 2011-01-31 16:35:22

Het Informatieknooppunt Cybercrime heeft vanaf 1 januari 2011 onder TNO een vaste plaats als onderdeel van het platform CPNI.NL. Hier wisselen overheid en bedrijfsleven informatie uit over (moedwillige en niet-moedwillige) incidenten en dreigingen.

Relaxednaarschool.nl
ICTinWZW.nl, 2009-05-15 14:28:04
De onine vragenlijst VeiligheidsCheck meet de sociale veiligheid bij leerlingen van 4 tot 20 jaar en vergelijkt de resultaten met andere scholen!
Conferentie Maatschappelijk vermogen: De winst van ICT
ICTinWZW.nl, 2009-03-30 15:58:34

Voor iedereen die met deze maatschappelijke vraagstukken te maken heeft wordt op donderdag 4 juni 2009 de conferentie Maatschappelijk vermogen: De winst van ICT georganiseerd. in aanwezigheid van enkele gezaghebbende sprekers, waaronder staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken, biedt deze conferentie een uitgesproken mogelijkheid om ideeŽn op te doen en kennis uit te wisselen op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en ICT.


Een belangrijk middel voor deze kennisuitwisseling zijn onderstaande workshops waarin aansprekende thema's behandeld zullen worden door experts uit het veld:

- Ketensamenwerking

- Werken met open standaarden

- Handvatten voor juridische vraagstukken

- Afstemming tussen werkprocessen en ICT

- Handvatten voor bestuurlijk draagvlak

- Kosten-batenanalyse

Daarnaast kunt u op de projectenmarkt in contact komen met tientallen voorbeeldprojecten, waaronder veel winnaars van de prijsvragen van M&ICT.

Buurman Alert
ICTinWZW.nl, 2009-02-25 21:20:15
Buurman Alert is een simpel concept wat het mogelijk maakt dat oplettende buren of uzelf melding kunnen geven van verdachte incidenten, ongevallen of criminele activiteiten.
9e en 10e Prijsvraag van Maatschappelijke Sectoren&ICT
ICTinWZW.nl, 2009-01-09 17:36:49

Op 2 februari 2009 a.s. gaan zowel de 9e als de 10e Prijsvraag van Maatschappelijke Sectoren&ICT van start.
Projecten kunnen via deze prijsvraag een financiŽle bijdrage winnen van maximaal Ä1,2 miljoen. In totaal is er per prijsvraag Ä7 miljoen beschikbaar.

Buurtpreventie Eburonen
ICTinWZW.nl, 2009-01-08 21:39:31
Buurtpreventie Eburonen is een activiteit van een aantal enthousiaste bewoners. Samen met de Woonmensen, Wisselwerk, wijkagent en gemeente Apeldoorn wil Buurtpreventie Eburonen de straat en omgeving houden wat die is: mooi.

Vervuiling, vernielingen, minder sociale samenhang: een aantal bewoners in de Eburonenstraat besloot die zaken aan te pakken en richtte Buurtpreventie Eburonen op.
Politie Internet TV
ICTinWZW.nl, 2008-06-09 16:21:31

Wie het echte politiewerk wil zien kan terecht op PIT ofwel Politie Internet Televisie.† Via www.pit.tv kan men de dagelijkse aanpak van de Zuid-Limburges politie via bewegende beelden volgen.

Uit veel onderzoeken is gebleken dat de burger er behoefte aan heeft om meer te weten over de politie.

Nuenense ouderen komen weer buiten via digitaal venster
ICTinWZW.nl, 2008-06-09 15:45:59

Een groep demente ouderen op de gesloten afdeling van zorgcentrum De Akkers in Nuenen kunnen via een digitaal venster hun eigen dorp weer zien.

FReeband User eXperience (FRUX)
ICTinWZW.nl, 2007-11-08 09:38:14
Het verbeteren van de beveiliging van burgers en de kwaliteit en kosten van de gezondheidszorg staan hoog op de politieke agenda. Vanzelfsprekend wordt hierbij gedacht aan de inzet van ICT. Een belangrijke innovatie is de ontwikkeling van omgevingsbewuste diensten.
Mijnprivacy.nl: bescherming persoonsgegevens
ICTinWZW.nl, 2007-10-27 11:13:10
Met de website mijnprivacy.nl wil het College bescherming persoonsgegevens (CBP) burgers direct praktische informatie geven. Zo kunnen zij zelf vragen over de bescherming van hun persoonsgegevens beantwoorden of problemen met de bescherming van hun persoonsgegevens oplossen.